Find Režim nákladního vozu for ...

Navigace Mio s režimem sestaveným na základě kompletních silničních informací a vytyčených tras nabízí profesionálním řidičům nejbezpečnější a nejrychlejší cestu k cíli. Nejvhodnější trasa je zvolena na základě zadaných dat – rozměrů nákladního automobilu, jeho hmotnosti, nákladu a typu vozidla. Cestujte bezpečněji s nahranými daty o silničních omezeních, na která vás navigace upozorní hlasem i obrazem. Získáte tak čas zpomalit v pravý okamžik.
Režim nákladního vozu