Find Radary for ...

Vaše navigace Mio s aktuální databází rychlostních radarů vás na vaší trase s předstihem upozorní na místa, kde nejčastěji dochází k nehodám. Díky tomu budete včas vědět, kdy máte sundat nohu z plynu a dbát na zvýšenou bezpečnost provozu. Vaše databáze rychlostních radarů je podobně jako antivirový program ve vašem počítači jen natolik dobrá, nakolik je dobrá její poslední aktualizace. Proto vám rozhodně doporučujeme nákup přístupu k databázi.
Radary