Mio Technology logo

     
 

Mărci comerciale

Mio este un nume sinonim cu navigarea prin satelit şi dispozitivele handheld de calitate înaltă. Mio este marcă comercială a MITAC International Corporation, compania mamă a Mio Technology UK Ltd. Mio şi alte mărci înregistrate ale Mio au o mare valoare deoarece reprezintă excelenţa şi calitatea constantă. Această pagină conţine informaţii detaliate referitor la mărcile înregistrate Mio în diferite scenarii.

În scopul acestor instrucţiuni, mărcile comerciale Mio vor include toate mărcile comerciale şi mărcile de servicii înregistrate sau neînregistrate (precum cuvinte, nume, simboluri, dispozitive, sloganuri sau o combinaţie a acestora) deţinute de MiTAC International Corporation, inclusiv, dar fără a se limita la, mărcile comerciale şi mărcile de servicii enumerate în Lista de mărci comerciale Mio.

Referirea la mărcile înregistrate ale Mio în cadrul textului

Este important să utilizaţi corect mărcile înregistrate Mio. Puteţi utiliza mărcile înregistrate sau numele de produse Mio pentru a vă referi la produse şi servicii cu condiţia să urmaţi îndrumările de mai jos. Nu trebuie să utilizaţi aceste denumiri într-un mod care să le inducă consumatorilor impresia eronată a existenţei unei relaţii de sponsorizare, afiliere sau susţinere între Mio Technology Europe şi compania dvs. sau produsele şi serviciile acesteia.

Referirea la mărcile înregistrate ale Mio în text

Atunci când în cadrul unui text apare o referire la software-ul şi produsele Mio, aplicaţi simbolurile adecvate de marcă înregistrată, conform listei curente de mărci înregistrate Mio

Lista mărcilor înregistrate Mio

Marcă înregistrată Stare Descriere
Sigla Mio ® -
Mio TM -
MioMap Software de navigare
MioPlayer Media
MioCalc Software calculator
Mio MOOV -

Mio şi Mio Technology Europe

Mio Technology Europe îşi vinde produsele sub marca Mio.

Numele produselor Mio

Atunci când faceţi referire la produsele aparţinând mărcii Mio, modul corect de referire este utilizarea denumirii integrale de marcă înregistrată Mio, urmată de numărul modelului. Puteţi să vă referiţi la produs şi numai prin numărul de model al acestuia.

Correct: Mio A701.

Correct: A701.

Incorrect: Mio model A701.

Utilizarea atributivă a numelor de mărci înregistrate Mio

Numele de mărci înregistrate Mio Technology trebuie separate de alte cuvinte sau substantive pe care le determină. Acest lucru se face scriind numele produsului cu literă mare şi utilizând simbolul corespunzător de marcă înregistrată şi descrierea adecvată. De asemenea, puteţi scrie numele subliniat, cu litere cursive sau aldine. Exemple:

Corect: Înainte de a instala software-ul de navigare MioMapTM...

Incorect: Înainte de a instala programele miomap puteţi...

Nu utilizaţi numele de mărci înregistrate Mio la genitiv sau la plural

Numele de mărci înregistrate Mio nu trebuie utilizate la genitiv sau plural, ci introduse sub formă de adjectiv urmat de descrierea adecvată.

Corect: A fost uşor de ajuns la destinaţie utilizând software-ul de navigare MioMapTM
Incorect: A încărcat cîteva MioMap-uri în dispozitivul handheld.

Îndrumări pentru referire colaterală, de marketing sau pe ambalajele produselor.

Vă puteţi referi la numele produselor şi serviciilor Mio pe ambalaje, situri Web şi în materiale publicitare pentru a indica compatibilitatea produsului dvs. cu un anumit produs sau serviciu Mio, cu condiţia ca referirea să fie făcută cu respectarea regulilor de mai sus şi a specificaţiilor de mai jos.

  • Puteţi utiliza numele de mărci înregistrate Mio în fraze de referinţă cum ar fi „Funcţionează cu MioMapTM”, „Funcţionează pe Mio P550” şi „De utilizat cu Mio P350".
  • Nu utilizaţi niciun nume de marcă înregistrată Mio ca nume de produs, serviciu sau companie proprie.
  • Nu utilizaţi nume de produse, servicii sau companii care ar putea fi confundate cu o marcă înregistrată Mio.
  • Nu imitaţi şi nu copiaţi ambalajul sau reclama produselor Mio.
  • Nu utilizaţi numele de mărci înregistrate Mio în aşa fel încât acestea să fie mai vizibile decât numele serviciului sau produsului dvs. Trebuie să menţineţi o separare vizuală între numele companiei sau produsului dvs. şi numele de marcă înregistrată Mio.
  • Nu creaţi şi nu utilizaţi sigle care să includă un nume de marcă înregistrată Mio în afară de cazul în care utilizarea decurge dintr-un acord de licenţă al Mio Technology Europe (de exemplu nu creaţi propria dvs. siglă MioMap).

Sigle

Nu utilizaţi sigla Mio, MioMap sau orice alte sigle, simboluri sau pictograme referitoare la produse, ambalaje, manuale, materiale promoţionale/publicitare sau situri Web în niciun scop, cu excepţia cazurilor când aveţi permisiunea Mio Technology Europe.
 

Susţinere sau sponsorizare

Nu utilizaţi niciun nume de marcă înregistrată Mio într-un mod care să exprime sau să implice o relaţie de afiliere, sponsorizare, susţinere, certificare sau aprobare între dvs. şi Mio Technology Europe. Nu utilizaţi nici un nume de marcă înregistrată Mio într-un mod care să lase să se înţeleagă că Mio Technology Europe este asociată juridic cu compania dvs. Trebuie să afişaţi numele propriei companii în aşa fel încât să fie mai vizibil decât orice nume de marcă înregistrată Mio care apare în material.

Articole promoţionale

Nu fabricaţi, vindeţi sau donaţi articole cum ar fi tricouri, căni etc, cu nume de mărci înregistrate ale Mio, inclusiv sigle, cu excepţia cazului când aveţi permisiunea explicită în scris din partea Mio Technology Europe.