Mio Technology logo

     
 

Termeni de utilizare

ACCEPTAREA TERMENELOR

Înainte de utilizarea acestui site web, citiţi cu atenţie termenele şi condiţiile. Accesarea sau utilizarea acestui site web implică acceptarea termenelor de mai jos şi a tuturor termenelor şi condiţiilor conţinute sau la care se face referire în acest site şi a oricăror termene sau condiţii suplimentare stabilite de acest site („Termenele”).

[Mio Technology] îşi rezervă dreptul de a actualiza sau modifica termenele în orice moment fără notificare. Termenele actualizate sau modificate vor intra în vigoare la momentul publicării pe acest site.
 

UTILIZAREA SITE-ULUI ŞI A CONŢINUTULUI ACESTUIA

Acest site web şi întreg conţinutul său, produsele, materialele, serviciile sau informaţiile conţinute sau disponibile prin intermediul acestui site web („Conţinutul”) sunt destinate exclusiv utilizării în scopuri personale şi necomerciale, cu condiţia ca orice copie a acestui conţinut să păstreze toate notele referitoare la dreptul de autor şi alte note referitoare la regimul de proprietate conţinute de materialele originale. Nu aveţi în niciun caz dreptul de a modifica, reproduce, distribui, transmite, afişa, executa, publica, acorda licenţe, crea lucrări derivate, transfera sau vinde informaţii, software, produse sau servicii obţinute din conţinutul site-ului. Orice utilizare a conţinutului pe orice alt site sau mediu de computere în reţea este interzisă, indiferent de scop. Sunteţi de acord să nu întrerupeţi sau să încercaţi să întrerupeţi în niciun mod funcţionarea acestui site web.

Conţinutul acestui site web este protejat de drepturi de autor conform legilor şi convenţiilor internaţionale referitoare la dreptul de autor. În cazul în care aţi încălcat unul dintre termene, autorizarea de vizitare a site-ului Web este în mod automat lichidată şi va trebui să distrugeţi imediat orice materiale descărcate sau imprimate.

Mio Technology UK Ltd, o companie organizată conform legilor Regatului Unit („Mio Technology UK Ltd”), îşi rezervă dreptul de a efectua modificări sau actualizări ale conţinutului sau formatului acestuia în orice moment fără a vă anunţa. Mio Technology UK Ltd îşi rezervă dreptul de a interzice sau restricţiona accesul la acest site web sau utilizarea sa indiferent de motiv, la propria discreţie.

 

DENEGARE DE RESPONSABILITATE

Utilizaţi acest site web pe riscul dvs. Conţinutul (inclusiv software-ul) de pe acest site web este oferit „ca atare” fără niciun fel de garanţii, inclusiv garanţii de comercializare, adecvare pentru un anumit scop sau neîncălcare a proprietăţii intelectuale.

Obligaţiile Mio Technology cu privire la produsele şi serviciile sale sunt guvernate numai de acordurile în cadrul cărora sunt furnizate şi nimic de pe acest site web nu va fi interpretat ca o modificare a acestor acorduri. De asemenea, Mio Technology nu garantează (i) faptul că materialele, software-ul şi serviciile existente pe acest site web sunt corecte şi complete sau (ii) faptul că serverul care pune la dispoziţie acest site este liber de viruşi sau alte componente care ar putea infecta sau deteriora computerul dvs. sau provoca alte pagube materiale în timp ce accesaţi, parcurgeţi, descărcaţi sau utilizaţi acest site web în orice mod. Este posibil ca conţinutul acestui site web, inclusiv dar nu limitat la software, să fie depăşit, iar Mio Technology nu se angajează să actualizeze conţinutul acestui site web.

 

LIMITARE DE RĂSPUNDERE

Mio Technology UK Ltd, furnizorii săi, compania mamă (Mitac International Corporation, o companie organizată conform legilor R.P.C.), companiile afiliate (inclusiv, printre altele, Mio Technology Benelux NV, o companie organizată conform legilor Belgiei, şi Mitac Digital Corporation, o companie organizată conform legilor Statelor Unite ale Americii), denumite colectiv în continuare Companiile Mio Technology, sau alte terţe părţi menţionate pe acest site web nu sunt în niciun fel răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe, indirecte, de consecinţă, incidentale, punitive sau speciale (incluzând, fără limitare, cele care rezultă din pierderile de profituri, de date sau întreruperea afacerilor) care pot decurge din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau efectele utilizării acestui site web, a oricăror alte site-uri legate de acest site web sau a materialelor, informaţiilor sau serviciilor conţinute de oricare din aceste site-uri web, indiferent dacă sunt bazate pe garanţii, contracte, prejudicii sau orice alt concept legal şi indiferent dacă a fost avizată vreo Companie Mio Technology cu privire la posibilitatea producerii daunelor respective. În cazul în care utilizarea de către dvs. a materialelor, informaţiilor sau serviciilor oferite de acest site web sau a conţinutului acestuia a avut ca rezultat necesitatea efectuării de service, a reparării sau a corectării echipamentului sau datelor, vă asumaţi toate costurile.

 

UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI

Orice software disponibil pentru descărcare de pe acest site web se află sub incidenţa drepturilor de autor ale Mio Technology UK Ltd sau furnizorilor săi. Utilizarea software-ului este guvernată de termenele acordului de licenţă pentru beneficiarul final („Acord de licenţă”), care este furnizat cu software-ul sau este inclus în software, dacă acesta există. Nu aveţi dreptul de a descărca sau instala un software însoţit de un acord de licenţă sau care include un acord de licenţă decât în cazul în care aţi citit şi acceptat mai întâi termenele Acordului de licenţă

Reproducerea sau redistribuirea software-ului este interzisă cu excepţia cazurilor în care s-a prevăzut acest lucru în acordul de licenţă aplicabil.

Fără a limita cele de mai sus, copierea sau reproducerea software-ului pe oricare alt server sau locaţie în scopul reproducerii şi redistribuirii ulterioare este expres interzisă cu excepţia cazurilor când acest lucru a fost prevăzut în Acordul de licenţă aplicabil care însoţeşte software-ul respectiv.
 
Cu excepţia garanţiilor din acordul de licenţă, Mio Technology renunţă prin prezenta la orice pretenţii de garanţii şi condiţii în legătură cu software-ul, inclusiv orice fel de garanţii şi condiţii de comercializare, exprese, implicite sau statutare, de adecvare pentru un anumit scop, de titlu şi neîncălcare.

MATERIALELE UTILIZATORULUI

Mio Technology UK Ltd nu intenţionează să primească de la dvs. prin intermediul acestui site web niciun fel de informaţii confidenţiale sau cu regim de proprietate. Orice materiale, informaţii sau alte comunicări („Date furnizate”) pe care le introduceţi, trimiteţi, încărcaţi, depuneţi sau transmiteţi („furnizaţi”) folosind acest site Web vor fi considerate neconfidenţiale şi fără regim de proprietate. Mio Technology nu va avea niciun fel de obligaţii cu privire la datele furnizate. Prin furnizarea datelor acordaţi Companiilor Mio Technology şi sublicenţiaţilor săi permisiunea de a copia, dezvălui, transmite, afişa, reproduce, edita, reformata, distribui, încorpora, traduce şi utiliza în alte moduri datele furnizate şi toate informaţiile, imaginile, sunetele, textele şi alte elemente care fac parte din acestea în orice scopuri comerciale şi necomerciale. Nu se vor plăti niciun fel de compensaţii pentru utilizarea datelor furnizate de dvs. în modul indicat aici. Mio Technology nu are obligaţia de a menţine pe site sau de a utiliza datele furnizate de dvs. şi le poate şterge în orice moment la propria discreţie. Prin furnizarea datelor, garantaţi că deţineţi sau controlaţi în alt mod toate drepturile asupra datelor furnizate de dvs. în modul descris în termene, inclusiv, printre altele, toate drepturile necesare pentru furnizarea datelor.

Informaţiile identificabile în mod personal pe care le furnizaţi către Mio Technology în scopul primirii de produse sau servicii vor fi administrate în conformitate cu politica referitoare la confidenţialitate a Mio Technology. Se interzice furnizarea sau transmiterea către sau din acest site Web a materialelor ilegale, de ameninţare, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice sau a altor materiale care încalcă legea.

 

AVIZIERE ELECTRONICE ŞI ALTE FORUMURI PENTRU UTILIZATORI

Mio Technology poate, dar nu este obligată să monitorizeze sau să examineze orice zone ale site-ului în care utilizatorii transmit sau postează informaţii sau comunică între ei, incluzând printre altele camere de discuţii, aviziere electronice şi alte forumuri pentru utilizatori, sau conţinutul acestor date furnizate. Cu toate acestea, Mio Technology nu îşi va asuma niciun fel de răspundere referitor la conţinutul unor date furnizate de acest tip, indiferent dacă acesta se încadrează la legile referitoare la dreptul de autor, defăimare, intimitate, obscenitate sau altele. Mio Technology îşi păstrează dreptul de a îndepărta mesajele care includ orice materiale pe care Mio Technology le consideră abuzive, defăimătoare, obscene sau alte materiale inacceptabile.

 

LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI WEB APARŢINÂND UNOR TERŢE PĂRŢI

Legăturile din acest site către site-uri aparţinând unor terţe părţi sunt oferite numai pentru confortul dvs. Utilizând aceste legături veţi părăsi acest site. Mio Technology nu a examinat toate aceste site-uri aparţinând unor terţe părţi şi nu deţine niciun fel de control sau responsabilitate privitor la aceste site-uri sau conţinutul lor. Astfel, Mio Technology nu oferă niciun fel de garanţii cu privire la aceste site-uri, sau la orice informaţii, software sau alte produse sau materiale conţinute de aceste site-uri, sau orice rezultate ce pot fi obţinute prin utilizarea acestor site-uri. În cazul în care decideţi să accesaţi un site web aparţinând unei terţe părţi prin intermediul unei legături de pe acest site, faceţi acest lucru exclusiv pe riscul dvs.

 

LEGĂTURI CĂTRE ACEST SIT

Puteţi crea legături către acest site din alte site-uri web dar numai cu permisiunea Mio Technology şi în conformitate cu termenele instrucţiunilor pentru legături către site-ul web al Mio Technology şi cu respectarea tuturor legilor aplicabile.

 
 

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

 

MODIFICAREA ACESTOR TERMENE DE UTILIZARE

Termenele acestor Termene vor guverna utilizarea acestui site Web cât timp sunt în vigoare. Mio Technology UK Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza în orice moment termenele acestor Termene, aşadar vă rugăm să reveniţi pe această pagină ori de câte ori doriţi. În cazul oricărei schimbări substanţiale, vom publica aceste modificări şi vom actualiza data de revizie în acest document. Modificările acestor Termene intră în vigoare la data publicării lor pe acest site web, iar continuarea utilizării acestui site web după publicare va constitui acceptarea acestor schimbări şi a caracterului lor obligatoriu.

 

CONTACT

Dacă aveţi întrebări sau comentarii despre Termenele noastre, puteţi să ne trimiteţi sugestiile şi preocupările dvs. folosind formularul de răspuns. Vă rugăm să faceţi, clic aici

 

PREVEDERI GENERALE

Aceste termene şi orice alte termene şi condiţii suplimentare publicate pe acest site web constituie întregul acord între Mio Technology şi dvs. referitor la accesul sau utilizarea de către dvs. a acestui site web. Anumite prevederi ale termenelor pot fi înlocuite de notele legale sau termenele indicate în mod explicit şi aflaţi pe anumite pagini ale acestui site web. Dacă din orice motiv un tribunal competent decide că o prevedere a termenelor, sau o secţiune a acestora, este inaplicabilă, respectiva prevedere va fi aplicată în măsura maxim permisă iar restul termenelor vor continua să rămână integral în vigoare. Mio Technology nu oferă niciun fel de garanţie cu privire la adecvarea sau disponibilitatea conţinutului acestui site pentru utilizarea în orice locaţie, şi se interzice accesul la acesta din ţările în care este ilegal sau interzis. Decizia dvs. de a accesa acest site web din orice locaţie este propria dvs. iniţiativă şi sunteţi răspunzător pentru respectarea legilor locale aplicabile.

Prin accesarea sau utilizarea acestui site web, sunteţi de acord să respectaţi termenele acestuia şi orice revizuire a acestora actualizată sau modificată de către Mio Technology.

Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres în prezenta sunt rezervate.

=