<% dim theProduct theProduct = "Mio Spirit 485" %>

Nawigacja samochodowa

Spirit 4.3"

Mio Spirit 485

<% j = 0 %> <% if (j = 0) then %> Mio Mio Spirit 485 <% end if j = j + 1 %> <% if (j = 0) then %> Mio Mio Spirit 485 <% end if j = j + 1 %> <% if (j = 0) then %> Mio Mio Spirit 485 <% end if j = j + 1 %>
<% k = 0 %> <% if (k = 0) then %>

<% end if k = k + 1 %> <% if (k = 0) then %>

<% end if k = k + 1 %> <% if (k = 0) then %>

<% end if k = k + 1 %>
Mio Spirit 480 / 485 Mio Spirit 480 / 485 Mio Spirit 480 / 485 Mio Spirit 480 / 485
  <%i=0%> <%init = 1%> <% checkCurrPage = InStr("/pl_PL/spirit-485.htm","1508CEC944EE484097EDAF778D327D58") if (checkCurrPage > 0) then init = 0 end if%> <% checkCurrPage = InStr("/pl_PL/spirit-485.htm","D3402C6ABFB94ED2BDD80E2508209AB8") if (checkCurrPage > 0) then init = 0 end if%> <% checkCurrPage = InStr("/pl_PL/spirit-485.htm","7222FEA9E86045F699B53E1B8D6ED250") if (checkCurrPage > 0) then init = 0 end if%> <% checkCurrPage = InStr("/pl_PL/spirit-485.htm","1508CEC944EE484097EDAF778D327D58") selectedPage = "" firstLi = "" if (checkCurrPage > 0) then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0 AND init = 1)then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0) then firstLi = "class='first'" end if i = i + 1 %>
 • > href="/pl_PL/specyfikacja.htm">Specyfikacja
 • <% checkCurrPage = InStr("/pl_PL/spirit-485.htm","D3402C6ABFB94ED2BDD80E2508209AB8") selectedPage = "" firstLi = "" if (checkCurrPage > 0) then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0 AND init = 1)then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0) then firstLi = "class='first'" end if i = i + 1 %>
 • > href="/pl_PL/8361.htm">Mapy
 • <% checkCurrPage = InStr("/pl_PL/spirit-485.htm","7222FEA9E86045F699B53E1B8D6ED250") selectedPage = "" firstLi = "" if (checkCurrPage > 0) then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0 AND init = 1)then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0) then firstLi = "class='first'" end if i = i + 1 %>
 • > href="/pl_PL/akcesoria.htm">Akcesoria
<% Function GetNavTitle() GetNavTitle="Specyfikacja" End Function %>

Główne funkcje

  • Ekran dotykowy 4.3"
  • Wbudowany TMC
  • 2 GB pamięci
  • Moduł GPS SiRFStarIII InstantFixII


 1. 4,3 calowy ekran dotykowy
 2. Gniazdo kart MicroSD (Nie dotyczy regenerowanych urządzeń GPS)
 3. Złącze micro USB
 4. Włącznik / Wyłącznik
 5. Głośnik
 6. Otwór na Ramię do Montowania

Cała specyfikacja

<% ' LOAD THE MENU XML NOW 'TEST xmlContent = "D:\Websites\test_mio_europe\xml_new\pl_pl\specifications\specs_menu_small.xml" 'LIVE 'xmlContent = "D:\Websites\test_mio_europe\xml_new\pl\specifications\specs_menu_small.xml" set xml_0 = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") xml_0.async = false xml_0.Load (xmlContent) totProds = 0 i = 0 j = 1 k = 1 If xml_0.parseError.errorcode <> 0 then Response.Write ("") else response.write("") end if %> <% i = i + 1 Execute("set xml_" & i & " = Server.CreateObject(""Microsoft.XMLDOM"")") Execute("xml_" & i & ".async = false") Execute("xml_" & i & ".Load (""D:\Websites\test_mio_europe\xml_new\pl_pl\specifications\7958.xml"")") %> <% If xml_0.parseError.errorcode <> 0 then 'Response.Write "Sorry, an error occurred retrieving information.: " & xml_0.parseError.errorcode else Set objLst = xml_0.getElementsByTagName("menu") group_name = "true" for each childel in objLst.item(0).childNodes trClass = childel.getAttribute("trclass") if (trClass = "group_name") then k = 1 if (j > 1) then response.write("
") & vbcrlf end if if (j mod 2 = 1) then response.write("
") & vbcrlf else response.write("
") & vbcrlf end if response.write("
") & vbcrlf response.write("
" & childel.text & "
") & vbcrlf j = j + 1 else if (k mod 2 = 1) then response.write("
") & vbcrlf else response.write("
") & vbcrlf end if response.write("
" & childel.text & "
") & vbcrlf currMenuId = childel.getAttribute("id") & "" if (currMenuId <> "")then Execute("Set theLabel = xml_" & i & ".getElementsByTagName(currMenuId)") response.write("
" & theLabel.item(0).Text & "
") & vbcrlf response.write("
") & vbcrlf end if k = k + 1 end if next end if Execute("set xml_" & i & " = nothing") set xml_0 = nothing %>