<% redirectUrl = "" 'response.write("url : " & redirectUrl) if (redirectUrl <> "") then response.redirect redirectUrl end if %> Privacy-beleid - Mio Technology
<% dim theProduct theProduct = "" %>

     
 

Privacy-beleid

MiTAC Europe Ltd, haar moederbedrijf (MiTAC International Corporation, een onderneming die onder de wetgeving van de Republiek China valt) en aangesloten bedrijven (met inbegrip van maar niet beperkt tot MiTAC Benelux NV, een onderneming onder de Belgische wet, en MiTAC Digital Corporation, een onderneming onder de wet van de Verenigde Staten van Amerika), hierna gezamenlijk MiTAC Europe genoemd, respecteren uw privacy en zetten zich in om deze te beschermen.  MiTAC Europe is bovendien van mening dat het belangrijk is om u te informeren over hoe de onderneming uw persoonlijke gegevens of informatie zal gebruiken, en om u keuzemogelijkheden te geven betreffende het gebruik van deze gegevens.  Leest u dit Privacybeleid daarom aandachtig door.

OMVANG VAN DIT PRIVACYBELEID

In het algemeen is dit Privacybeleid van toepassing op alle persoonlijke informatie of gegevens die worden verzameld via websites en domeinen die eigendom zijn van MiTAC Europe en van haar dochterondernemingen (de “Website”).

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan voor uw gemak en informatie links verstrekken naar websites van derden.  Het is mogelijk dat u de website verlaat als u op deze links klikt.  MiTAC Europe heeft geen zeggenschap over deze websites of hun privacybeleid, dat per Website kan verschillen.  We keuren websites van derden niet goed en vertegenwoordigen deze ook niet.  De persoonlijke gegevens die u verstrekt aan niet-gerelateerde derden, vallen niet onder dit Privacybeleid.  We raden aan dat u het privacybeleid van elk bedrijf leest voordat u persoonlijke informatie verstrekt.  Derden kunnen ervoor kiezen om hun persoonlijke gegevens te delen met MiTAC Europe; dit valt onder het privacybeleid van deze derden.

VERZAMELEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

De server van deze Website kan van elke bezoeker aan deze Website automatisch informatie herkennen en opslaan, zoals de combinatie IP-adres/de domeinnaam van de bezoeker en verwijzende websites.  We gebruiken deze informatie om het sitegebruik van bezoekers op onze websites te begrijpen voor doeleinden zoals het verbeteren van de bruikbaarheid.  Uw computer verstrekt deze informatie automatisch elke keer dat u zich aanmeldt, tenzij u gebruikmaakt van de blokkadetechnologie die in sommige browsers beschikbaar is.  Indien u deze Website of advertenties daarop bezoekt, of een of meer van de services van deze Website gebruikt, kunnen we gebruikmaken van een veel gebruikte technologie in de bedrijfstak, genaamd “cookies”, die bepaalde informatie op uw computer opslaat en ons in staat stelt om uw ervaring beter aan te passen aan uw belangstelling en voorkeuren, of om eenvoudigweg te voorzien in het aanmelden voor het gebruik van onze services.  De meeste browsers stellen u in staat om cookies te verwijderen van de vaste schijf van uw computer, om het accepteren van cookies te blokkeren, of om een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie opgeslagen wordt.  Als u echter cookies blokkeert of verwijdert, kunnen we voorkeuren of aanpassingsinstellingen die we eerder voor u hebben gespecificeerd, mogelijk niet herstellen, en wordt onze mogelijkheid om uw online ervaring te verpersoonlijken beperkt.  In de instructies of het “help”-scherm van uw browser vindt u meer informatie over deze functies.

Tevens kan MiTAC Europe, of derden namens MiTAC Europe, via onze websites anonieme informatie verzamelen door het gebruik van “Web Beacons”.  Web Beacons zijn elektronische afbeeldingen van internetpagina’s die ons in staat stellen om anonieme gegevens van bezoeken aan onze website op te slaan.  Deze anonieme informatie wordt ook wel “clickstream data” genoemd.  We kunnen deze gegevens gebruiken om trends en statistieken te analyseren met als doel uw online ervaring of de klantenservice, te verbeteren.  We kunnen tevens Web Beacons gebruiken in e-mailingen of in onze nieuwsbrieven om te kunnen bepalen of berichten geopend en opgevolgd zijn.  We kunnen tevens gebruikmaken van Web Beacons van derden ten behoeve van het samenstellen van verzamelde statistieken en het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes.  Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld via het gebruik van Web Beacons op de Website.

Daarnaast kan MiTAC Europe u vragen om “persoonlijke informatie” te verstrekken, zijnde individueel identificeerbare informatie, zoals uw e-mailadres, naam, postadres, telefoonnummer, burgerservicenummer, creditcardnummer of blijvende identificatie (zoals een klantnummer in een cookie opgeslagen) die is verbonden met individueel identificeerbare informatie, zodat u kunt deelnemen aan wedstrijden, chatkanalen, fora, zich kunt registreren of producten en services via deze websites kunt bestellen. We kunnen de informatie die u op de Website heeft verstrekt, samenvoegen met andere informatie die we offline of via derden van u verzamelen, zodat we onze website, services en aanbiedingen effectiever op u kunnen afstemmen.  Als u ons persoonlijke informatie geeft, heeft u het recht om deze informatie te controleren, wijzigen, verbeteren of verwijderen, voorafgaande kennisgeving op redelijke termijn.

Om onze websites, services of communicatie te verpersoonlijken en onze producten en services te verbeteren kunnen we u ook vragen om informatie betreffende uw persoonlijke of professionele interesses, demografie en ervaringen met onze producten en services.  Het verstrekken van deze extra informatie is optioneel.

GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

MiTAC Europe kan uw persoonlijke informatie gebruiken om u services te verstrekken en om ons meer inzicht te geven in uw behoeften en interesses.  We zullen uw informatie specifiek gebruiken om u te helpen bij het voltooien van een transactie of een bestelling, om met u te communiceren, om u te voorzien van services en ondersteuning, om u op de hoogte te brengen van services en voordelen, om promotionele aanbiedingen te verpersoonlijken en om een aantal van onze websites te verpersoonlijken.  U kunt uw privacyvoorkeuren betreffende dergelijke communicatie instellen.  Creditcardgegevens worden alleen gebruikt voor betalingsverwerking en fraudepreventie.  Gevoelige persoonlijke informatie wordt alleen verzameld om de kredietbeslissingen van onze financiële verstrekkers te vergemakkelijken en zal alleen met hun gedeeld worden indien u daarvoor toestemming geeft.  Creditcard informatie en gevoelige persoonlijke gegevens worden voor geen ander doel gebruikt door onze financiële dienstverleners of MiTAC Europe en zal alleen voor de duur van deze services opgeslagen worden, tenzij u ons vraagt uw creditcardgegevens voor toekomstige aankopen te bewaren.

Tenzij u ons anders laat weten, kan MiTAC Europe contact met u opnemen om u informatie te geven over producten, services, promoties, wedstrijden of andere activiteiten of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn.  U kunt ons laten weten of u wel of niet wilt dat wij contact met u opnemen door het vinkje bij het vakje van uw voorkeur te laten staan of te verwijderen, zoals van toepassing is op de plek waar de informatie wordt verzameld, of op andere manieren (zoals een verzoek per e-mail).

Om u een meer consistente en persoonlijke ervaring te bieden in uw interactie met ons kan informatie verkregen via een van onze services samengevoegd worden met informatie verkregen via onze andere services.  Niet-persoonlijke gegevens worden verzameld voor rapportage over gebruik, prestaties en effectiviteit van de Website.  Dit wordt gebruikt om de ervaringen van de klant, bruikbaarheid en site-inhoud te verbeteren.

DELEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

MiTAC Europe zal uw persoonlijke informatie niet aan anderen verkopen, verhuren of leasen.  We zullen uw persoonlijke informatie niet delen met derden tenzij in reactie op uw verzoeken voor producten of services.  MiTAC Europe deelt klantinformatie met bedrijven die namens haar werken, maar alleen zoals beschreven in bovenstaand Privacybeleid.

We huren externe service providers en leveranciers in ten behoeve van levering van complete producten, services en klantoplossingen; onze leveranciers en service providers dienen de informatie die ze van MiTAC Europe ontvangen, vertrouwelijk te behandelen en mogen deze niet gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de services waarvoor ze door MiTAC Europe zijn ingehuurd.  Deze service providers kunnen veranderen of we kunnen extra service providers inhuren om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn.

We zullen door u verstrekte persoonlijke informatie niet delen met derden tenzij:  (i) met uw toestemming; (ii) als reactie op naar behoren geautoriseerde informatieverzoeken van overheidsinstanties; (iii) om te voldoen aan de wet, richtlijnen, dagvaarding of gerechtelijk bevel; (iv) om te helpen bij het voorkomen van fraude of om de rechten en eigendommen van MiTAC Europe of aangesloten bedrijven af te dwingen of te beschermen; (v) om uw bestelling of verzoek af te handelen of uw factuur te verwerken; of (vii) aan personen of bedrijven die door MiTAC Europe zijn ingehuurd om interne activiteiten van de website of ons bedrijf uit te voeren.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij MiTAC Europe kan besluiten, om strategische of andere zakelijke redenen, bedrijven in bepaalde landen te verkopen, te kopen, te fuseren of anderszins te reorganiseren.  Een dergelijke transactie kan ertoe leiden dat persoonlijke informatie wordt vrijgegeven aan toekomstige of daadwerkelijke kopers, of wordt ontvangen wordt van verkopers.  Het is onze gewoonte om in geval van dit soort transacties te streven naar afdoende bescherming van informatie.

COMMUNICATIEVOORKEUREN

MiTAC Europe geeft u de keuze om verschillende soorten informatie in aanvulling op onze producten en services te ontvangen.  Of u van deze service gebruik wilt maken, is aan u.  U kunt uw keuzes maken of wijzigen op het gegevensverzamelingspunt.  U heeft tevens de optie om proactief uw keuze bekend te maken via de post, e-mail en telefoon.  We zullen er alles aan doen om uw voorkeuren te respecteren.   Deze optie is niet van toepassing op communicatie ten behoeve van het verwerken van bestellingen, contracten, support, waarschuwingen betreffende productveiligheid of driver-updates.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN KINDEREN

MiTAC Europe doet er alles aan de privacy van kinderen te beschermen, en we stimuleren ouders en voogden om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.  MiTAC Europe verzamelt niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 en MiTAC Europe richt haar websites niet op kinderen jonger dan 16 jaar. Het is het beleid van MiTAC Europe om de wet te volgen wanneer toestemming van een ouder of voogd is vereist voordat bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 wordt verzameld, gebruikt of geopenbaard. We raden ouders ten zeerste aan actief toe te zien op de online activiteiten van hun kinderen.

VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

MiTAC Europe doet er alles aan om de door u verstrekte informatie te beschermen.  Hoewel MiTAC Europe niet kan garanderen dat ongeoorloofde toegang nooit zal plaatsvinden, kunt u erop vertrouwen dat we, middels het gebruik van daarvoor geschikte technologie en interne procedures, grote zorg besteden aan het onderhouden van de beveiliging van uw persoonlijke informatie en aan het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot deze informatie. Indien er gebruik wordt gemaakt van een wachtwoord om uw accounts en persoonlijke informatie te beschermen, is het uw eigen verantwoordelijkheid om uw wachtwoord vertrouwelijk te behandelen.  Deel deze informatie met niemand.  Indien u uw computer met iemand deelt, dient u zich altijd af te melden voordat u een site of service afsluit, zodat uw informatie beschermd wordt tegen volgende gebruikers.

TOESTEMMING TOT VERWERKING

Door het verstrekken van persoonlijke informatie aan de Website begrijpen alle gebruikers, waaronder maar niet beperkt tot gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie, volledig de verzameling en verwerking van dergelijke informatie volgens dit Privacybeleid en gaan ze hier expliciet mee akkoord.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

De voorwaarden van dit Privacybeleid zijn van toepassing op het gebruik van alle verzamelde informatie zolang dit beleid van kracht is.  MiTAC Europe behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid te wijzigen of bij te werken op ieder willekeurig tijdstip, dus bezoek deze pagina zo vaak u maar wilt.  Mocht het materiaal wijzigen, zullen we deze wijzigingen bekendmaken en de revisiedatum in dit document bijwerken.  Wijzigingen in het Privacybeleid treden in werking vanaf het moment dat ze bekend worden gemaakt op deze Website, en door na bekendmaking deze Website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met deze wijzigingen en volgt u deze op.

CONTACT

Mocht u opmerkingen of vragen hebben over ons Privacybeleid, dan kunt u uw op- en aanmerkingen naar ons sturen via het feedbackformulier. Klik hier.