Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden Mio Advantage


1. “Mio Advantage”  is onze online account management tool, die u gemakkelijk uw eigen account laat onderhouden en updaten. Registratie voor deze account heeft als voordeel dat u Mio nieuwsbrieven speciaal voor uw Mio toestel(len) ontvangt , en zorgt ervoor dat  u aankopen kunt doen via onze e-shop (/shop).

2. Om te registreren voor uw account bij Mio Advantage, dient u uw persoonlijke gegevens in te vullen (bijvoorbeeld naam, adres en geldig e-mailadres). U kunt tevens uw toestel registreren, door middel van het invullen van de product details (bijvoorbeeld serienummer (S/N) en typenaam).

3. Maximaal één (1) account is toegestaan per persoon. Per account kunnen meerdere toestellen geregistreerd worden. Maximaal één (1) toestelregistratie per serienummer is mogelijk.

4. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor registraties die verloren, corrupt of vertraagd geraken, of voor registraties die niet verstuurd zijn vanwege technische fouten of vanwege elke andere reden die buiten onze controle valt.

5. Na succesvolle registratie van uw account heeft u recht op een eenmalige 10% korting op uw eerste aankoop online in onze e-shop. Deze 10% korting code ontvangt u per e-mail en kan alleen in onze e-shop gebruikt worden (/shop). Dit aanbod kan niet via een andere winkel (online of offline) worden gebruikt, en kan niet ingewisseld worden voor geld.

6. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onze website hoog blijft, maar wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen, systeem problemen of andere storingen die buiten onze controle vallen.

7. Alle persoonlijke informatie van deelnemers aan registratie worden door ons bewaard voor toekomstige communicatie met betrekking tot de registratie, en worden niet aan derden uitgegeven of verkocht. Wij hechten waarde aan het respecteren van de privacy van onze klanten en houden ons strict aan de relevante wetten en verplichtingen. Meer informatie hierover vindt u op /nl_nl/legal_privacy-policy.htm voor ons Privacy-beleid.

8. Wij hebben het recht om onze voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder de deelnemers daarvan op de hoogte te stellen.

9. Registreren betekent dat u deze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft.

10. Mio Advantage behoort toe, wordt gemanaged door en onderhouden door ons, MiTAC Europe Ltd, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales, met bedrijfnummer  4214164, met een kantoor gevestigd te Spectrum House, Beehive Ring Road, London Gatwick Airport, Gatwick, RH6 0LG, United Kingdom.

Voorwaarden van de Mio website

ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN

Lees voordat u deze website gebruikt, deze voorwaarden zorgvuldig door.  Door deze website te openen of te gebruiken verklaart u dat u de volgende voorwaarden en alle bepalingen in en/of waarnaar wordt verwezen in deze voorwaarden of alle extra voorwaarden bekendgemaakt op deze website (“Voorwaarden”) accepteert. 

GEBRUIK VAN WEBSITE EN INHOUD

Deze website en alle inhoud, producten, materialen, services of informatie hierin, of beschikbaar via deze website (de “Inhoud”) zijn alleen voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik, vooropgesteld dat u zich bij het maken van kopieën van de Inhoud houdt aan het auteursrecht en andere eigendomsmeldingen in de originele materialen.  U mag op geen enkele manier informatie, software, producten of diensten die u van de Inhoud heeft verkregen, aanpassen, namaken, distribueren, uitzenden, tonen, uitvoeren, publiceren, autoriseren, creëren, overdragen of afgeleide werken hiervan creëren.  Elk gebruik van de Inhoud met een ander doel op een andere website of in een andere netwerkcomputeromgeving is verboden.  U stemt in met het niet onderbreken, of poging tot onderbreken, van het gebruik van deze website, op welke manier dan ook.

De Inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrecht volgens de relevante auteursrechtwetgeving en internationale verdragen.  Als u een van de Voorwaarden schendt, wordt uw machtiging om deze Website te gebruiken automatisch beëindigd, en dient u alle gedownloade of afgedrukte materialen onmiddellijk te vernietigen.

MiTAC Europe Ltd, een onderneming die onder de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk valt, (“MiTAC Europe Ltd”) behoudt zich het recht voor om op ieder moment, met betrekking tot, of in, de Inhoud of het formaat daarvan, bij te werken of wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.  MiTAC Europe behoudt zich het recht voor om de toegang tot of het gebruik van de Website te beëindigen of te beperken om welke reden dan ook, naar eigen inzicht.

DISCLAIMERS

Lees voordat u deze website gebruikt deze voorwaarden zorgvuldig door. Door deze website te openen of te gebruiken geeft u dat u de volgende voorwaarden en alle voorwaarden in en/of verwezen naar hierin of alle extra voorwaarden bekend gemaakt op deze website (“Voorwaarden”) accepteert.[L1] Gebruik deze website niet indien u deze voorwaarden niet accepteert.
De verplichtingen van MiTAC Europe Ltd wat betreft de producten en services vallen alleen onder de overeenkomsten waaronder ze verstrekt worden, en niets op deze website mag gebruikt worden om zulke overeenkomsten te wijzigen.  MiTAC Europe Ltd garandeert verder niet (i) de accuratesse en volledigheid van de materialen, software of diensten op deze website; of (ii) dat de server die deze website maakt vrij is van virussen of andere onderdelen die uw computerapparatuur of andere eigendommen, infecteren of beschadigen tijdens het openen, bladeren, downloaden of ander gebruik van deze website.  De Inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, alle software op deze website kan achterhaald zijn, en MiTAC Europe Ltd geeft geen garanties dat de Inhoud van deze website bijgewerkt wordt.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zullen MiTAC Europe Ltd, haar leveranciers, haar moederbedrijf (MiTAC International Corporation, een onderneming die onder de wetgeving van de Republiek China valt), aangesloten bedrijven (met inbegrip van maar niet beperkt tot MiTAC Benelux NV, een onderneming onder de Belgische wet, en MiTAC Digital Corporation, een onderneming onder de wet van de Verenigde Staten van Amerika), hierna gezamenlijk MiTAC Europe Companies genoemd, of derde partijen vermeld op deze website aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, resulterende, incidentele, straffende, of speciale schade, of welke schade dan ook (inclusief maar niet beperkt tot resulterende schade van verloren winsten, verloren gegevens of zakelijke onderbrekingen) als gevolg van het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van gebruik van deze website, website gekoppeld aan deze website, of de materialen of informatie of services in een of alle websites, gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of elke andere juridische theorie en ongeacht of een MiTAC Europe-onderneming op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid op zulke schades.  Indien uw gebruik van de materialen, informatie of services van deze website of de inhoud resulteert in de noodzaak tot onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, zijn alle kosten hiervoor voor uw rekening.

SOFTWAREGEBRUIK

Elke software die voor downloaden beschikbaar is op deze website, is het auteursrechterlijk beschermd werk van MiTAC Europe Ltd of haar leveranciers.  Gebruik van de software valt onder de voorwaarden van de eindgebruikerslicentie, indien aanwezig, die is bijgesloten bij de software (“Licentieovereenkomst”).  U mag geen software met een Licentieovereenkomst downloaden of installeren tenzij u eerst de Licentieovereenkomst leest en accepteert.  Kopiëren of herdistribueren van de software is verboden tenzij hierin is voorzien in de van kracht zijnde Licentieovereenkomst.

Zonder dat het voorgaande beperkt wordt, is het kopiëren of reproduceren van de software naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herdistributie uitdrukkelijk verboden tenzij hierin voorzien wordt in de van kracht zijnde Licentieovereenkomst bij die software. MiTAC Europe Ltd wijst elke verantwoordelijkheid en alle voorwaarden met betrekking tot de software af, behalve indien vermeld in de Licentieovereenkomst, inclusief alle garanties en handelsvoorwaarden, expliciet, impliciet of statutair, geschikt voor een bepaald doel, titel en niet-schending.

GEBRUIKERSMATERIALEN

MiTAC Europe Ltd wenst geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie te ontvangen van u via deze Website.  Alle materiaal, informatie of andere communicatie (“Berichten”) die u verstrekt, verstuurt, uploadt, verzendt, overbrengt of post (“Verzenden”) naar deze Website, zal beschouwd worden als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom.  MiTAC Europe heeft geen verplichtingen wat betreft de Berichten.  Door Berichten te versturen verleent u toestemming aan MiTAC Europe Companies en noodzakelijke sublicentiehouders om de Berichten en alle tekst, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere voorwerpen hierin te kopiëren, onthullen, overbrengen, tonen, herproduceren, bewerken, herformuleren, distribueren, integreren, vertalen en anders te gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden.  Er zal geen compensatie betaald worden voor het gebruik van uw Berichten, zoals hierin voorzien wordt.  MiTAC Europe Ltd is niet verplicht om uw Berichten te plaatsen of te gebruiken en MiTAC Europe Ltd kan, na eigen beslissing alles op ieder moment verwijderen.  Door te verzenden garandeert en beweert u dat u alle rechten van uw Berichten bezit of anderszins reguleert zoals beschreven in de Voorwaarden inclusief, zonder beperking, alle noodzakelijke rechten voor het verzenden ervan.

Persoonlijk identificeerbare informatie die u stuurt naar MiTAC Europe Ltd met als doel het ontvangen van producten of services zal volgens het Privacybeleid van MiTAC Europe Ltd behandeld worden. Het is verboden om op deze Website illegaal, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of ander materiaal waarmee u de wet overtreedt, te plaatsen.

BULLETIN BOARDS EN ANDERE GEBRUIKERSFORA

MiTAC Europe Ltd kan, maar is niet verplicht, elk gebied op de website waar gebruikers berichten plaatsen of verzenden, of alleen met elkaar communiceren, inclusief, maar niet beperkt tot chatkanalen, bulletin boards of andere gebruikersfora, en de inhoud van zulke berichten bewaken en controleren.  MiTAC Europe Ltd neemt echter geen verantwoordelijkheid wat betreft de inhoud van zulke Berichten, ongeacht of ze vallen onder de wetgeving betreffende auteursrecht, smaad, privacy, obsceniteit of anders.  MiTAC Europe Ltd behoudt zich het recht voor om berichten die door MiTAC Europe Ltd grof, smadelijk, obsceen of anderszins onacceptabel worden beschouwd, te verwijderen.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Links op deze website naar websites van derden worden alleen maar voor uw gemak geplaatst.  U verlaat deze website als u op deze links klinkt.  MiTAC Europe Ltd heeft niet alle websites van derden gecontroleerd en heeft geen zeggenschap en verantwoordelijkheid voor deze sites en hun inhoud.  Derhalve onderschrijft en vertegenwoordigt MiTAC Europe Ltd deze sites, of informatie, software of andere producten en materiaal aanwezig op deze sites, of resultaten die verkregen kunnen worden door ze te gebruiken, niet.  Indien u besluit om een van de op deze website gekoppelde websites van derden te bezoeken, dan doet u dit volledig op eigen risico.

KOPPELEN NAAR DEZE SITE

U kunt koppelingen naar deze website maken op andere sites, maar alleen met toestemming van MiTAC Europe Ltd en in overeenstemming met de voorwaarden van de richtlijnen voor het koppelen van de website van MiTAC Europe Ltd en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetgeving.

HANDELSMERKEN

Zie Handelsmerken Verbonden met MiTAC Europe Ltd.

PRIVACYBELEID

Zie het Privacy-beleid.

WIJZIGINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De voorwaarden die in deze Voorwaarden vermeld zijn, gelden voor het gebruik van deze website zolang deze gepubliceerd blijft. MiTAC Europe Ltd behoudt het recht om de Voorwaarden op elk willekeurig tijdstip te wijzigen of bij te werken, dus bezoek deze pagina zo vaak u maar wilt. Indien de bepalingen wezenlijk gewijzigd worden, dan zullen we deze wijzigingen bekendmaken en de revisiedatum in dit document bijwerken. Wijzigingen in deze Voorwaarden treden in werking op het moment dat ze gepubliceerd worden op deze website en het feit dat u gebruik blijft maken van deze website na de publicatie, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert en dat u verklaart deze na te leven.

CONTACT

Mocht u opmerkingen of vragen hebben over deze Voorwaarden, dan kunt u ons uw op- en aanmerkingen toesturen via het feedbackformulier. Klik hier.

ALGEMENE VOORZIENINGEN

De Voorwaarden en alle extra voorwaarden die op de website zijn geplaatst behelzen de gehele overeenkomst tussen MiTAC Europe Ltd en u wat betreft de toegang of het gebruik van deze website.  Bepaalde bepalingen in de Voorwaarden kunnen worden overschreven door expliciet opgestelde juridische bekendmakingen of voorwaarden op bepaalde pagina’s van deze website.  Indien, om welke reden dan ook, een rechtbank of bevoegde jurisdictie van mening is dat een artikel van de Voorwaarden, of een gedeelte daarvan, niet volgens de wet uitvoerbaar is, zal die voorwaarde zo ver mogelijk worden afgedwongen, zodat de intentie duidelijk is, en het restant van de Voorwaarden blijft volledig van kracht.  MiTAC Europe Ltd garandeert niet dat de Inhoud van de website geschikt is of beschikbaar is in één of alle locaties, en toegang tot de website vanuit gebieden waar de inhoud illegaal is, is verboden.  Uw beslissing en keuze om deze website te bezoeken vanuit een locatie is op uw eigen initiatief en u bent verantwoordelijk voor naleving van de van kracht zijnde locale wetgeving.

Door deze website te bezoeken of te gebruiken gaat u akkoord met de Voorwaarden en alle door MiTAC Europe Ltd bijgewerkte of aangepaste revisies.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden toegekend, zijn voorbehouden.

[L1]This part is not identical to source. Probably according to Belgian law? Please check with client