Handelsmerken

Mio is een naam die staat voor computer- en satellietnavigatiehandapparatuur van hoge kwaliteit. Mio is een handelsmerk van MITAC International Corporation, de moedermaatschappij van MiTAC Europe. Mio, en andere handelsmerken van MITAC International Corporation zijn erg kostbaar aangezien ze staan voor uitmuntendheid en voortdurende kwaliteit.  ("Mio Handelsmerken") Deze pagina bevat gedetailleerde informatie over hoe u in verschillende scenario’s kunt verwijzen naar de handelsmerken van Mio.

In het kader van deze richtlijnen, omvat(ten) het/de Mio handelsmerk(en) alle geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en dienstmerken (zoals woorden, namen, symbolen, apparaten, slogans, of combinaties hiervan) die het eigendom zijn van MiTAC International Corporation, waaronder, maar niet beperkt tot de handelsmerken en de dienstmerken die voorkomen op de Handelsmerkenlijst van Mio.

In Tekst Verwijzen naar Handelsmerken van Mio

Correct gebruik van de handelsmerken van Mio is belangrijk.  U mag, indien u deze richtlijnen opvolgt, de handelsmerken of productnamen van Mio gebruiken om te verwijzen naar de producten en services van Mio.  Uw gebruik mag klanten niet misleiden wat betreft het door MiTAC Europe sponsoren, affiliëren, of onderschrijven van uw bedrijf, of uw producten of services.

In Tekst Verwijzen naar Handelsmerken van Mio

Bij het verwijzen naar software en producten van Mio, dient u de juiste handelsmerkentekens te gebruiken volgens de lijst met huidige handelsmerken van Mio.

Lijst MiTAC Europe Handelsmerken

Handelsmerk Status Omschrijving
Mio logo ® -
Mio -
MioMap Navigatiesoftware
MioPlayer Media
MioCalc Rekenmachinesoftware
Mio MOOV -

Mio en MiTAC Europe

MiTAC Europe verkoopt haar producten onder het merk Mio.

Productnamen Mio

De juiste manier om te schrijven over producten van het merk Mio is het gebruik van het volledige handelsmerk van Mio gevolgd door het modelnummer.  U kunt tevens met alleen het modelnummer verwijzen naar het product.

Correct: Mio A701.
Correct: A701.
Incorrect: Mio model apparaat A701.

Het Gebruik van Handelsmerken van Mio als Bepalingen

Onderscheid handelsmerken van Mio van andere woorden of zelfstandige naamwoorden die ze bepalen. De meest gebruikte manier om dit te doen is door de productnaam met een hoofdletter te schrijven en door het juiste handelsmerkteken en de juiste omschrijving te gebruiken.   U kunt tevens de naam onderstrepen, cursief of in vet schrijven.  Voorbeelden:

Correct: Voordat u de MioMap™ navigatiesoftware gaat installeren…
Incorrect: Voordat u miomap programma’s gaat installeren, kunt u…

Gebruik Handelsmerken van Mio Niet als Bezittelijk Voornaamwoord of in het Meervoud

De handelsmerken van MiTAC Europe mogen nooit gebruikt worden als bezittelijk voornaamwoord of in het meervoud, maar dienen gebruikt te worden als correct adjectief gevolgd door een geschikte omschrijving.

Correct: Er komen was eenvoudig met de MioMap™ navigatiesoftware.
Incorrect: Hij laadde verschillende MioMaps in zijn handapparatuur.

Richtlijnen voor Gezamenlijk Adverteren, Marketing en Productverpakking

U mag op verpakking, websites en in advertentiemateriaal verwijzen naar de namen van producten en services van Mio om aan te geven dat uw product compatible is met een bepaald product of service van Mio, vooropgesteld dat de verwijzing in naleving is met de hierin gestelde richtlijnen en onderstaande specificaties.

  • U mag handelsmerken van Mio gebruiken in verwijzende zinnen zoals “Werkt met MioMap™”, “Werkt op Mio DigiWalker P550”, “en “Voor gebruik met Mio Digiwalker P350”.
  • Gebruik geen handelsmerken van Mio als uw productnaam, servicenaam, of bedrijfsnaam.
  • Gebruik geen product-, service-, of bedrijfsnamen die eenvoudig te verwarren zijn met een handelsmerk van Mio.
  • De productverpakking of advertenties van Mio mogen niet nagebootst of gekopieerd worden.
  • Gebruik de handelsmerken van Mio niet prominenter dan uw product- of servicenaam.  U dient een duidelijk onderscheid te behouden tussen uw bedrijf en productnaam en handelsmerk van Mio.
  • Maak of gebruik geen logo’s die een handelsmerk van Mio bevatten tenzij uw gebruik het gevolg is van een vergunning van MiTAC Europe (bijvoorbeeld, maak niet uw eigen MioMap logo).

Logo’s

Gebruik het Mio logo, MioMap logo, of alle andere MiTAC Europe logo’s, symbolen, of pictogrammen niet op of in verband met producten, verpakking, handleidingen, promotie-/advertentiemateriaal, of websites, voor welk doel dan ook behalve indien u schriftelijke toestemming heeft van MiTAC Europe.

Goedkeuring of Sponsoring

Gebruik geen enkel handelsmerk van Mio op zulk een manier dat uitgedrukt of geïmpliceerd wordt dat MiTAC Europe affilieert, sponsort, steunt, certificeert of goedkeurt.  Gebruik geen enkel handelsmerk van Mio op zulk een manier dat het lijkt dat MiTAC Europe juridisch verbonden is met uw bedrijf.  U dient op alle materiaal uw bedrijfsnaam prominenter te tonen dan ieder handelsmerk van Mio.

Handelswaar

Produceer, verkoop, of schenk geen handelswaar zoals T-shirts, mokken, etc met een handelsmerk van Mio, inclusief logo’s behalve als gevolg van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MiTAC Europe.