<% dim theProduct theProduct = "Mio Spirit 685" %>

Spirit 5.0"

Mio Spirit 685

<% j = 0 %> <% if (j = 0) then %> Mio Mio Spirit 685 <% end if j = j + 1 %> <% if (j = 0) then %> Mio Mio Spirit 685 <% end if j = j + 1 %> <% if (j = 0) then %> Mio Mio Spirit 685 <% end if j = j + 1 %>
<% k = 0 %> <% if (k = 0) then %>

<% end if k = k + 1 %> <% if (k = 0) then %>

<% end if k = k + 1 %> <% if (k = 0) then %>

<% end if k = k + 1 %>
Mio Spirit 687 Mio Spirit 687 Mio Spirit 687 Mio Spirit 687
  <%i=0%> <%init = 1%> <% checkCurrPage = InStr("/cs_cz/spirit-685.htm","DB37868AAEA04CA4B511CF0FB7C9846C") if (checkCurrPage > 0) then init = 0 end if%> <% checkCurrPage = InStr("/cs_cz/spirit-685.htm","2F8F72B06134404EAAA7ACEC2082A533") if (checkCurrPage > 0) then init = 0 end if%> <% checkCurrPage = InStr("/cs_cz/spirit-685.htm","A5C1884DD46A4ADFBFFF759B23564DC4") if (checkCurrPage > 0) then init = 0 end if%> <% checkCurrPage = InStr("/cs_cz/spirit-685.htm","DB37868AAEA04CA4B511CF0FB7C9846C") selectedPage = "" firstLi = "" if (checkCurrPage > 0) then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0 AND init = 1)then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0) then firstLi = "class='first'" end if i = i + 1 %>
 • > href="/cs_cz/technicke-udaje.htm">Technické údaje
 • <% checkCurrPage = InStr("/cs_cz/spirit-685.htm","2F8F72B06134404EAAA7ACEC2082A533") selectedPage = "" firstLi = "" if (checkCurrPage > 0) then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0 AND init = 1)then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0) then firstLi = "class='first'" end if i = i + 1 %>
 • > href="/cs_cz/mapy.htm">Mapy
 • <% checkCurrPage = InStr("/cs_cz/spirit-685.htm","A5C1884DD46A4ADFBFFF759B23564DC4") selectedPage = "" firstLi = "" if (checkCurrPage > 0) then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0 AND init = 1)then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0) then firstLi = "class='first'" end if i = i + 1 %>
 • > href="/cs_cz/prislusenstvi.htm">Příslušenství
<% Function GetNavTitle() GetNavTitle="Technické údaje" End Function %>

Hlavní rysy

  • Velmi velký displej s úhlopříčkou 5" (12,7 cm)
  • Zabudované informace o dopravním ruchu
  • 2 GB interní paměť ROM


 1. Širokoúhlá obrazovka12.7cm (5")
 2. Tlačítko Domov
 3. Tlačítko Zachytit
 4. Prostor pro kartu MicroSD (U obnovených zařízení není SD slot k dispozici.)
 5. AV vstup
 6. USB
 7. Reproduktor
 8. Tlačítko pro zapnutí
 9. Zdířka pro uchycení přístroje

Přehled specifikací

<% ' LOAD THE MENU XML NOW 'TEST xmlContent = "D:\Websites\test_mio_europe\xml_new\cs_cz\specifications\specs_menu_small.xml" 'LIVE 'xmlContent = "D:\Websites\test_mio_europe\xml_new\cs-cz\specifications\specs_menu_small.xml" set xml_0 = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") xml_0.async = false xml_0.Load (xmlContent) totProds = 0 i = 0 j = 1 k = 1 If xml_0.parseError.errorcode <> 0 then Response.Write ("") else response.write("") end if %> <% i = i + 1 Execute("set xml_" & i & " = Server.CreateObject(""Microsoft.XMLDOM"")") Execute("xml_" & i & ".async = false") Execute("xml_" & i & ".Load (""D:\Websites\test_mio_europe\xml_new\cs_cz\specifications\7956.xml"")") %> <% If xml_0.parseError.errorcode <> 0 then 'Response.Write "Sorry, an error occurred retrieving information.: " & xml_0.parseError.errorcode else Set objLst = xml_0.getElementsByTagName("menu") group_name = "true" for each childel in objLst.item(0).childNodes trClass = childel.getAttribute("trclass") if (trClass = "group_name") then k = 1 if (j > 1) then response.write("
") & vbcrlf end if if (j mod 2 = 1) then response.write("
") & vbcrlf else response.write("
") & vbcrlf end if response.write("
") & vbcrlf response.write("
" & childel.text & "
") & vbcrlf j = j + 1 else if (k mod 2 = 1) then response.write("
") & vbcrlf else response.write("
") & vbcrlf end if response.write("
" & childel.text & "
") & vbcrlf currMenuId = childel.getAttribute("id") & "" if (currMenuId <> "")then Execute("Set theLabel = xml_" & i & ".getElementsByTagName(currMenuId)") response.write("
" & theLabel.item(0).Text & "
") & vbcrlf response.write("
") & vbcrlf end if k = k + 1 end if next end if Execute("set xml_" & i & " = nothing") set xml_0 = nothing %>