O společnosti

Autem na výlet se psem?

03.10.2011 Pro okamžité zveřejnění

Jak správně cestovat se svým čtyřnohým kamarádem? Společnost Mio Vám přináší řadu užitečných typů, jak bezpečně cestovat se psem. Rozhodnete-li se cestovat za doprovodu němé tváře, je nutné myslet na bezpečí vaše, vašich spolucestujících i vašeho psa. Samozřejmě je také potřeba naplánovat přestávky na vhodných místech a v časových intervalech dle potřeb zvířete, což je s navigacemi Mio Spirit a jejich funkcionalitami velmi jednoduché.

Bezpečnost během cesty je důležitá pro všechny cestující, a to i ty zvířecí. Proto by pes v autě neměl cestovat bez zádržných systémů. Jedině ty pomohou chránit zdraví a život vás, vašich spolucestujících i vašeho psa. Zákony České republiky ukládají řidičům povinnost zajistit zvíře tak, aby nemohlo jakýmkoli způsobem znemožňovat řízení auta, ohrozit kohokoli uvnitř auta a tím i bezpečnost silničního provozu. Silniční zákon však neříká, jaký zádržný systém použít. 

Volba zádržného systému by se měla odvíjet od velikosti psa, prostorových možností auta a toho, jak často se zvířetem cestujete. Řidiči a chovatelé si mohou vybrat z široké nabídky produktů, jako jsou bezpečnostní pásy, ochranné sítě, mříže či přepravní boxy. Samozřejmě je nejlepší k aplikaci těchto bezpečnostních systémů vychovávat psa od malička. Investice do takového zařízení se jistě vyplatí.  

Pro to, aby cestování bylo pro čtyřnohého kamaráda co nejméně stresující, je důležité při delších cestách naplánovat přestávky na vhodných místech. V navigacích Mio Spirit lze tato místa snadno naplánovat pomocí nastavení bodů zájmu POI a funkce Smart Routes, která pro rychlejší a úspornější cestu zahrne do výpočtu čas i den konání cesty včetně informací sesbíraných od miliónů řidičů. Naplánování zastávek pro venčení a procházku při delších cestách je tak naprosto jednoduché a co se časového rozplánování týče, tak i velmi přesné. 

V případě cestování do zahraničí nesmíte zapomenout zřídit psovi pas a zajistit jeho možnou identifikaci, pro kterou je možné využít dvou způsobů – tetování či označení mikročipem. Nutné je mít u sebe také očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Je dobré si taky nastudovat lokální podmínky pro transport zvířete, které mají některé státy nastaveny jinak než Česká republika. 

Pokud je vše výše uvedené zařízeno, pak stačí jen zabalit a můžete vyrazit na výlet, dovolenou či třeba výstavu psů nebo jiných domácích mazlíčků. Společnost Mio vám přeje spoustu příjemných zážitků. 

«

Naši zástupci pro tisk nejsou trénováni pro podporu produktů a nemohou vám proto pomoci v případě dotazů na produkty technického rázu. V tom případě kontaktujte naši technickou podporu, která je plně vyškolena.