O společnosti

Bezpečnější řízení díky nové funkci ADAS

09.02.2016 Pro okamžité zveřejnění

Navigace Mio obsahuje novou funkci, vyvinutou pro větší bezpečnost řidičů a silničního provozu obecně.

V Praze 9. 2. 2016

Nová funkce ADAS obsahuje systémy, které řidiče upozorní na tyto nebezpečné situace:
- opuštění jízdního pruhu (LDWS)
- riziko čelního střetu (FCWS).

Navigace Mio 616, 688 a 698 jsou dodávány s předinstalovanými systémy LDWS a FCWS, které se aktivují poslední aktualizací firmwaru.

Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDWS)
Tato funkce při zapnutém nahrávání upozorní řidiče,že překročil rychlost 60 km/h a zároveň se odchýlil ze svého jízdního pruhu.
Nejlépe tato funkce funguje na rovných silnicích, jako jsou dálnice a silnice první třídy. Může tak řidiče varovat například v případě nebezpečného mikrospánku.

Varování před čelním střetem (FCWS)
Navigace řidiče upozorní při jízdě rychlejší než 60 km/h na to, že se vzdálenost mezi vozidly snížila na méně než 15 metrů, případně 1,5 vteřiny.
Varování před čelným střetem je vyvinuto pro jízdu ve dne.
Pro to, aby systémy dobře fungovaly, je nezbytná jejich kalibrace na vozovce.

Poslední aktualizaci firmwaru a informace o kalibraci naleznete zde:
http://bit.ly/ADAS_CS

MIO pro Českou a Slovenskou republiku najdete nově také na Facebooku, kde jsou umístěna nejen videa, ale také například aktuální katalog produktů.

Link na FB https://www.facebook.com/MioCZSK/?ref=hl

«

Naši zástupci pro tisk nejsou trénováni pro podporu produktů a nemohou vám proto pomoci v případě dotazů na produkty technického rázu. V tom případě kontaktujte naši technickou podporu, která je plně vyškolena.