<% dim theProduct theProduct = "MiVue 358" %>

MiVue 358

<% j = 0 %> <% if (j = 0) then %> <% end if j = j + 1 %> <% if (j = 0) then %> <% end if j = j + 1 %>
<% k = 0 %> <% if (k = 0) then %>

<% end if k = k + 1 %> <% if (k = 0) then %>

<% end if k = k + 1 %>
MiVue 358 MiVue 358 MiVue 358 MiVue 358
  <%i=0%> <%init = 1%> <% checkCurrPage = InStr("http://eu.mio.com/pl_PL/mivue-358.htm","EBB7818116C44BDBACE636CC58DB50D6") if (checkCurrPage > 0) then init = 0 end if%> <% checkCurrPage = InStr("http://eu.mio.com/pl_PL/mivue-358.htm","5D1A095F8BD54453BB399AECD3DA085B") if (checkCurrPage > 0) then init = 0 end if%> <% checkCurrPage = InStr("http://eu.mio.com/pl_PL/mivue-358.htm","EBB7818116C44BDBACE636CC58DB50D6") selectedPage = "" firstLi = "" if (checkCurrPage > 0) then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0 AND init = 1)then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0) then firstLi = "class='first'" end if i = i + 1 %>
 • > href="http://eu.mio.com/pl_PL/specyfikacja.htm">Specyfikacja
 • <% checkCurrPage = InStr("http://eu.mio.com/pl_PL/mivue-358.htm","5D1A095F8BD54453BB399AECD3DA085B") selectedPage = "" firstLi = "" if (checkCurrPage > 0) then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0 AND init = 1)then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0) then firstLi = "class='first'" end if i = i + 1 %>
 • > href="http://eu.mio.com/pl_PL/akcesoria.htm">Akcesoria
<% Function GetNavTitle() GetNavTitle="Specyfikacja" End Function %>

Główne funkcje

  • Kolorowy ekran 6 cm (2.4")
  • Nagrywanie 1080p Full HD z kompresją H.264
  • Kamera 5,0 megapikseli z kątem widzenia 120°
  • Czujnik Wstrząsów (G-Shock Sensor) oraz nagrywanie zdarzeń
  • Tryb „Parking & Foto”
  • Wyjście HD


 1. Rozdzielczość 5.0 mega pikseli
 2. Głośnik
 3. Otwór na Ramię do Montowania
 4. Ekran kolorowy 6cm (2.4")
 5. Gniazdo kart MicroSD (Nie dotyczy regenerowanych urządzeń GPS)
 6. Włącznik / Wyłącznik
 7. Przycisk menu
 8. Przycisk w górę
 9. Przycisk w dół
 10. Przycisk OK
 11. Złącze micro USB
 12. Wyjście HDMI
 13. Przycisk resetuj

Cała specyfikacja

<% ' LOAD THE MENU XML NOW 'TEST xmlContent = "D:\Websites\test_mio_europe\xml_new\pl_pl\specifications\specs_menu_small.xml" 'LIVE 'xmlContent = "D:\Websites\test_mio_europe\xml_new\pl\specifications\specs_menu_small.xml" set xml_0 = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") xml_0.async = false xml_0.Load (xmlContent) totProds = 0 i = 0 j = 1 k = 1 If xml_0.parseError.errorcode <> 0 then Response.Write ("") else response.write("") end if %> <% i = i + 1 Execute("set xml_" & i & " = Server.CreateObject(""Microsoft.XMLDOM"")") Execute("xml_" & i & ".async = false") Execute("xml_" & i & ".Load (""D:\Websites\test_mio_europe\xml_new\pl_pl\specifications\9407.xml"")") %> <% If xml_0.parseError.errorcode <> 0 then 'Response.Write "Sorry, an error occurred retrieving information.: " & xml_0.parseError.errorcode else Set objLst = xml_0.getElementsByTagName("menu") group_name = "true" for each childel in objLst.item(0).childNodes trClass = childel.getAttribute("trclass") if (trClass = "group_name") then k = 1 if (j > 1) then response.write("
") & vbcrlf end if if (j mod 2 = 1) then response.write("
") & vbcrlf else response.write("
") & vbcrlf end if response.write("
") & vbcrlf response.write("
" & childel.text & "
") & vbcrlf j = j + 1 else if (k mod 2 = 1) then response.write("
") & vbcrlf else response.write("
") & vbcrlf end if response.write("
" & childel.text & "
") & vbcrlf currMenuId = childel.getAttribute("id") & "" if (currMenuId <> "")then Execute("Set theLabel = xml_" & i & ".getElementsByTagName(currMenuId)") response.write("
" & theLabel.item(0).Text & "
") & vbcrlf response.write("
") & vbcrlf end if k = k + 1 end if next end if Execute("set xml_" & i & " = nothing") set xml_0 = nothing %>