<% dim theProduct theProduct = "C250" %>

Seria C

C250

<% j = 0 %> <% if (j = 0) then %> <% end if j = j + 1 %> <% if (j = 0) then %> <% end if j = j + 1 %> <% if (j = 0) then %> <% end if j = j + 1 %> <% if (j = 0) then %> <% end if j = j + 1 %>
<% k = 0 %> <% if (k = 0) then %>

<% end if k = k + 1 %> <% if (k = 0) then %>

<% end if k = k + 1 %> <% if (k = 0) then %>

<% end if k = k + 1 %> <% if (k = 0) then %>

<% end if k = k + 1 %>
  <%i=0%> <%init = 1%> <% checkCurrPage = InStr("http://eu.mio.com/pl_PL/c250.htm","E396BDCFBA6047409C0DB8969A08A5C8") if (checkCurrPage > 0) then init = 0 end if%> <% checkCurrPage = InStr("http://eu.mio.com/pl_PL/c250.htm","57A32268DCA6485E9A000F123CA111FA") if (checkCurrPage > 0) then init = 0 end if%> <% checkCurrPage = InStr("http://eu.mio.com/pl_PL/c250.htm","0DBC65F898CA404990251F61C0E69D5C") if (checkCurrPage > 0) then init = 0 end if%> <% checkCurrPage = InStr("http://eu.mio.com/pl_PL/c250.htm","F3DCBC4CBB614F63B7E32AE8499F3A29") if (checkCurrPage > 0) then init = 0 end if%> <% checkCurrPage = InStr("http://eu.mio.com/pl_PL/c250.htm","E396BDCFBA6047409C0DB8969A08A5C8") selectedPage = "" firstLi = "" if (checkCurrPage > 0) then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0 AND init = 1)then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0) then firstLi = "class='first'" end if i = i + 1 %>
 • > href="http://eu.mio.com/pl_PL/specyfikacja.htm">Specyfikacja
 • <% checkCurrPage = InStr("http://eu.mio.com/pl_PL/c250.htm","57A32268DCA6485E9A000F123CA111FA") selectedPage = "" firstLi = "" if (checkCurrPage > 0) then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0 AND init = 1)then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0) then firstLi = "class='first'" end if i = i + 1 %>
 • > href="http://eu.mio.com/pl_PL/mapy.htm">Mapy
 • <% checkCurrPage = InStr("http://eu.mio.com/pl_PL/c250.htm","0DBC65F898CA404990251F61C0E69D5C") selectedPage = "" firstLi = "" if (checkCurrPage > 0) then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0 AND init = 1)then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0) then firstLi = "class='first'" end if i = i + 1 %>
 • > href="http://eu.mio.com/pl_PL/akcesoria.htm">Akcesoria
 • <% checkCurrPage = InStr("http://eu.mio.com/pl_PL/c250.htm","F3DCBC4CBB614F63B7E32AE8499F3A29") selectedPage = "" firstLi = "" if (checkCurrPage > 0) then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0 AND init = 1)then selectedPage = "class='selected'" end if if (i = 0) then firstLi = "class='first'" end if i = i + 1 %>
 • > href="http://eu.mio.com/pl_PL/wiecej-od-mio.htm"> Więcej od Mio
<% Function GetNavTitle() GetNavTitle="Specyfikacja" End Function %>

Główne funkcje

  • Odtwarzanie MP3
  • Ostrzeganie przed fotoradarami
  • Moduł GPS SiRFstarIII

<%=theProduct%> Specyfikacja


 1. 3,5 Calowy Ekran Dotykowy
 2. Port mini USB
 3. Złącze zewnętrznej anteny samochodowej
 4. Wyłącznik
 5. Gniazdo SD/MMC
 6. Gniazdo słuchawek
 7. Głośnik

Cała specyfikacja

<% ' LOAD THE MENU XML NOW 'TEST xmlContent = "D:\Websites\test_mio_europe\xml_new\pl_pl\specifications\specs_menu_small.xml" 'LIVE 'xmlContent = "D:\Websites\test_mio_europe\xml_new\pl\specifications\specs_menu_small.xml" set xml_0 = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") xml_0.async = false xml_0.Load (xmlContent) totProds = 0 i = 0 j = 1 k = 1 If xml_0.parseError.errorcode <> 0 then Response.Write ("") else response.write("") end if %> <% If xml_0.parseError.errorcode <> 0 then 'Response.Write "Sorry, an error occurred retrieving information.: " & xml_0.parseError.errorcode else Set objLst = xml_0.getElementsByTagName("menu") group_name = "true" for each childel in objLst.item(0).childNodes trClass = childel.getAttribute("trclass") if (trClass = "group_name") then k = 1 if (j > 1) then response.write("
") & vbcrlf end if if (j mod 2 = 1) then response.write("
") & vbcrlf else response.write("
") & vbcrlf end if response.write("
") & vbcrlf response.write("
" & childel.text & "
") & vbcrlf j = j + 1 else if (k mod 2 = 1) then response.write("
") & vbcrlf else response.write("
") & vbcrlf end if response.write("
" & childel.text & "
") & vbcrlf currMenuId = childel.getAttribute("id") & "" if (currMenuId <> "")then Execute("Set theLabel = xml_" & i & ".getElementsByTagName(currMenuId)") response.write("
" & theLabel.item(0).Text & "
") & vbcrlf response.write("
") & vbcrlf end if k = k + 1 end if next end if Execute("set xml_" & i & " = nothing") set xml_0 = nothing %>